Dotacje Unijne - logo1

Tytuł projektu:   W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 8.2, Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B.

"SAM-TRANS"

S-sprzedaż, A-aktywacje, M-magazyn, TRANSactor


System ten to zintegrowany system magazynowo-sprzedażny dla Transactora plus (ok.) 60 dealerów obejmujący wszelkie aspekty współpracy na linii Transactor-Dealer (B2B). Współpraca ta ma się odbywać poprzez internet, poprzez strony www.

Cały projekt składa się z części:
  1. System sprzedażno - magazynowy - obsługa gospodarki magazynowej, zakupów i sprzedaży własnej oraz dealerów (za pomocą plików wymiany zawierających informację o sprzedaży dokonanej przez dealerów).
  2. System B2B dla dealerów Transactora, komunikacja poprzez strony WWW z rozbudowanymi procedurami bezpieczeństwa dostępu i ingerencji.
  3. Powiązanie z obecnym systemem finansowo-księgowym; aby w sposób płynny wszelkie informacje niezbędne dla księgowości (np. faktury) trafiały natychmiast do systemu FK i na odwrót wszelkie informacje (stan płatności z Dealerami) z FK trafiały do systemu B2B.
  4. Serwer wraz z macierzą dyskową oraz z oprogramowaniem systemowym i bazy danych (My-SQL).

Numer wniosku: WND-POIG.08.02.00-14-186/12
Dofinansowanie: udział Unii Europejskiej EFRR 85%

www.poig.gov.pl           www.mrr.gov.pl           www.mswia.gov.pl           www.parp.gov.pl           www.web.gov.pl

TRANSACTOR